AOS

¿Quiénes somos?

Raúl Giménez

Director Artístico

Assunto Nese

Director Musical

Agustín Filomeno

Gerent i responsable del Màrketing

Anna Ponces

Direcció d’Escena

Joan Monton

Responsable de continguts

Núria Llorach

Comunicació

Manuel Mateo

Gestió de Socis

Montserrat Morera

Presidenta del Teatre de Sarrià

Núria Cardoner

Vestuari

Kiona Vioque

Perruqueria i Maquillatge

Toni Bofill

Fotografía

Lluïsa Sallent

Audiovisuales