AOS

IL BARBIERE DI SIVIGLIA
de Giovanni Paisiello

RESUM FOTOGRÀFIC

Repartiment:

Rosina                                                                             Paula Sánchez-Valverde

Fígaro                                                                             Donato Di Gioia/Jorge Tello

Conte Almaviva                                                            MarcSala

Bartolo                                                                            Josep Ferrer

Basilio                                                                             Juan Carlos Esteve

Giovinetto/Alcade                                                         Juan Carlos Blanco

Svegliato/Notaro                                                           Josep Ramon Cleves

Pianistes:                                                                        Viviana Salisi/Raquel Portales                                  

Orquestra Barcelona Concertante

Equip artístic i tècnic

Director musical :                                                         Assunto Nese

Preparació vocal:                                                         Raúl Giménez

Direcció escena:                                                           Joan Anton Sánchez

Col.laboració gràfica:                                                  Jaume Capdevilla ‘KAP’

Escenografia:                                                                 Besart

Vestuari:                                                                         Dressart

Coreografia:                                                                   Gemma Sierra

Perruqueria i maquillatge:                                        Núria Ribera/Marta Barceló

Producció executiva:                                                    Carlota Masvidal

Il·luminació:                                                                   RamónPasqual

Tècnic:                                                                             RamónPasqual

Sobretítols:                                                                      Pilar Delgado i Rubén Riverol

Traducció al català dels sobretítols:                               Roger Alier

Producció:  Amics de l’Òpera de Sarrià